بازدهی عرضه های اولیه سال ۹۸

تحلیل سوددهی عرضه اولیه های سال ۹۸

در قدمی دیگر از بحث آموزش کسب درآمد از بورس من محمد مرادی می خواهم به میزان درصد بازدهی و ارزش ریالی از خرید سهام عرضه های اولیه سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه بپردازم.

لیست کامل عرضه اولیه های سال ۹۸ + زمانبندی و بازدهی

آیا می دونستین شرکت های تازه وارد به بورس در سال ۹۸ چقدر برای خریدران سهام آنها سودسازی کردند؟

آیا می دونستین چه شرکت هایی در سال ۱۳۹۸ در بورس عرضه اولیه شدند؟

آیا می دانید جریان معاملات بازار سرمایه در سالی که گذشت چقدر بود؟

لیست عرضه اولیه های سال ۹۸

نام نماد تاریخ عرضه مقدار سهام تخصیص یافته قیمت عرضه نماد مبلغ مورد نیاز برای خرید قیمت نماد تا پایان اسفند  ارزش ریالی روز سهام
تاصیکو ۱۳۹۸/۲/۹ ۴۸۹۶ ۲۲۰ تومان ۱,۰۷۷,۱۲۰ تومان ۵۵۱ تومان ۲,۶۹۷,۶۹۶ تومان
زشریف ۱۳۸۹/۲/۳۱ ۱۳۹ ۴۲۰ تومان ۵۸,۳۸۰ تومان ۱۷۰۰ تومان ۲۳۶,۳۰۰ تومان
دکپسول ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۰۷ ۵۷۰ تومان ۶۰,۹۹۰ تومان ۲۷۴۹ تومان ۲۹۴,۱۴۳ تومان
جم پیلن ۱۳۹۸/۳/۲۷ ۴۶۶ ۲۲۵۰ تومان ۱,۰۴۸,۵۰۰ تومان ۳۷۷۵ تومان ۱,۷۵۹,۱۵۰ تومان
سیمرغ ۱۳۹۸/۴/۲ ۳۰۳ ۵۱۰ تومان ۱۵۴,۵۳۰ تومان ۱۸۱۳ تومان ۵۴۹,۳۳۹ تومان
درهآور ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۹۳ ۳۱۵ تومان ۲۹,۲۹۵ تومان ۴۳۳۰ تومان ۴۰۲,۶۹۰ تومان
نوری ۱۳۹۸/۴/۲۲ ۵۳۲ ۳۱۲۵ تومان ۱,۶۶۲,۵۰۰ تومان ۶۳۰۰ تومان ۳,۳۵۱,۶۰۰ تومان
هجرت ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۱۱۲ ۱۸۵۰ تومان ۲۰۷,۲۰۰ تومان ۴۰۰۰ تومان ۴۴۸,۰۰۰ تومان
فسازان ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۱۷ ۸۴۰ تومان ۹۸,۲۸۰ تومان ۲۱۸۴ تومان ۱,۱۴۹,۸۷۶ تومان
رنیک ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۵۶ ۷۹۰ تومان ۱۲۳,۲۴۰ تومان ۳۲۰۰ تومان ۴۹۹,۲۰۰ تومان
بجهرم ۱۳۹۸/۷/۱۳ ۱۴۹۳ ۱۹۹ تومان ۲۹۷,۱۰۷ تومان ۳۴۰ تومان ۵۰۷,۶۲۰ تومان
کویر ۱۳۹۸/۷/۱۷ ۲۷۵ ۶۲۵ تومان ۱۷۱,۸۷۵ تومان ۳۶۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان
دتوزیع ۱۳۹۸/۷/۲۱ ۱۵۰ ۲۳۰۰ تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴۵۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰ تومان
وآوا ۱۳۹۸/۸/۱ ۱۷۴ ۲۱۶ تومان ۳۷,۵۸۴ تومان ۱۱۷۶ تومان ۲۰۴,۶۲۴ تومان
فروی ۱۳۹۸/۱۱/۸ ۵۰ ۱۴۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان ۳۶۱۸ تومان ۱۸۰,۹۰۰ تومان
کلر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۳۸ ۲۹۵۰ تومان ۱۱۲,۱۰۰ تومان ۷۸۳۸ تومان ۲۹۷,۸۴۴ تومان
ومهان ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۳۷۰ ۵۶۲ تومان ۲۰۷,۹۴۰ تومان ۱۰۳۵ تومان ۳۸۲,۹۵۰ تومان
قرن ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۶۷ ۱۷۰۰ تومان ۱۱۳,۹۰۰ تومان ۴۲۵۱ تومان ۲۸۴,۸۱۷ تومان
تملت ۱۳۹۸/۱۲/۱۴  ۴۳۰ ۳۴۰ تومان  ۱۴۶,۲۰۰ تومان ۴۶۵ تومان  ۱۹۹,۹۵۰ تومان
شصدف  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲۱ ۱۹۹۰ تومان  ۴۱,۷۹۰ تومان ۲۲۱۲ تومان  ۴۶,۴۵۲ تومان
شگویا ۱۳۹۸/۱۲/۱۷  ۱۳۳۸ ۴۳۸ تومان  ۵۸۶,۰۴۴ تومان ۵۵۱ تومان  ۷۳۷,۲۳۸ تومان
زکوثر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱  ۲۰۱ ۱۳۱۲ تومان ۲۶۳,۷۱۲ تومان ۱۶۳۲ تومان ۳۲۸,۰۳۲ تومان
ساوه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱  ۳۷ ۲۳۵۰ تومان  ۸۶,۹۵۰ تومان ۲۶۲۶ تومان  ۹۷,۱۶۲ تومان

میزان بودجه برای خرید سهام: ۷٫۰۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارزش سهام در پایان سال ۱۳۹۸: ۱۶,۳۲۰,۵۸۳ تومان

دریافت کد بورسی کارگزاری آگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *