پاسخ به : پشتیبانی مجموعه های آموزشی خودآموز سئو

خانه انجمن ها انجمن سئو ایران پشتیبانی مجموعه های آموزشی خودآموز سئو پاسخ به : پشتیبانی مجموعه های آموزشی خودآموز سئو

#1435

درود
نه دیگه در هر صفحه فقط یک تگ h1 ولی بیشتراز یک مورد تگ h2 و h3