روش های افزایش فروش

فروش خود را در ۳۰ روز چندین برابر کنید. نکته هایی برگرفته از دل کتاب شکستن مرزهای فروش به قلم ژان بقوسیان ۱- صاحب کسب و کار باید فقط به دو فعالیت بپردازید: بازاریابی و نوآوری ۲- بکارگیری اطلاعات، کسب شده است که شرایط ما را تغییر دهد؛ نه دانستن آنها ۳- دفترچه یادداشتی برداشته … بیشتر بخوانیدروش های افزایش فروش